Hírek

Elérhetőségek

KEHOP-1.2.1-18-2018-00192 "Éghajlatváltozás megelőzése Egyházasgerge és térségében"

Támogatás intenzitása                  100%

Támogatás összege:                  6 140 142 Ft

Projekt kezdete:                        2019.08.16.

Projekt tervezett befejezése:    2021.11.12.

A projekt keretében megvalósuló tevékenységek:

Kidolgozásra kerül Egyházasgerge Klímastratégiája című dokumentum, amely hozzájárul az új szemlélet és magatartás formálására, amellyel megalapozhatjuk a jövő generáció életét, fenntartható környezetét.

Tematikus napok keretében 4 alkalommal szakemberek tartanak előadást az éghajlatváltozás témakörére alapozva a község lakói számára. A Klímaváltozások az országban és a térségben- várható hatások; Klímaváltozás következményei; Megelőzési és adaptációs stratégiák és alternatívák, Gyakorlati eszközök című eladások célcsoportjai iskolások, felnőttek, háziasszonyok, helyi intézmények és munkavállalóik. A programok során klímasarok és kézművel sarok is kerül kialakításra.

Települési és figyelemfelhívó akcióra két alkalommal kerül sor községi rendezvények során.

Helyi szereplők szemléletformálása érdekében 2 workshop kerül megtartásra a helyi önkormányzat dolgozói részére.

A gyermekek részére tanulmányi verseny kerül meghirdetésre, ahol a csoportoknak az éghajlatváltozás elméleti hátteréről és gyakorlati hatásairól figyelemfelkeltő beadandók készítése a feladat, és a legjobb 2 csapat tanulmányi úton vesz részt, ahová busszal jutnak el.

Médiakampány tevékenység keretében rövid kampány film kerül forgatásra a helyi lakók bevonásával, amelynek fő témája az energiahatékonyság és a klímaváltozás alkalmazkodását legjobban példálózó magatartás. Közösségi médiakampány, helyi újság és rádió megjelenés is része a médiakampánynak.

A projekt során a szemléletformálás átadásának eszközeként kiadványok is készülnek célcsoportokra bontva. Iskolásoknak, felnőtteknek és háziasszonyoknak címzett kiadványok tájékoztató füzet, szórólap formájában kerül átadásra, míg a város központjában kerül kihelyezésre egy klímatábla.

Kreatív játékos foglalkozás – helyi óvodások számára játszóház lesz felállítva, amely a gyerekek korának megfelelő módon, játékosan, szórakoztató formában ismerteti meg és hívja fel a figyelmet a környezeti problémákra.

A projekt kapcsán a község weboldalán aloldal kerül kialakításra.

A klímatudatosságot erősítő szemléletformálás elengedhetetlen napjaink klímaváltozásait figyelembe véve. Nagy kihívást jelent, hogy a legkisebb településeket is bekapcsoljuk a hatások mérséklésével szembeni küzdelembe, és egy emberként érjünk el a nemzetközi együttműködés színterére. Ehhez egy közösen kitűzött célra van szükségünk, új szemléletre és magatartásformára, mellyel megalapozhatjuk a jövő generáció életét, fenntartható környezetét.

Egyházasgerge az ország második legkisebb megyéjében, de mégis az ország legerdősebb tájékán, Nógrád megyében helyezkedik el. Karancs hegyvonulat északi leejtőjén található, ahol a leggyakoribb fafajták a bükk, az akác, a tölgy és a gyertyán. Uralkodó az oligocén és miocén üledékek (homokkövek, agyagmárgák, slirek), de nagy területet foglalnak el a miocén vulkáni (főleg andezites) kőzetek is. A védett ritka növények a bársonyos kakukkszegfű, valamint a dunai csillagvirág, a kardos madársisak és az ikrás fogasír. A területen élő védett fajok: madársisak, kétlevelű sarkvirág, madárfészek, nőszőfű. A rovarvilág sokszínűségét Európa legnagyobb bogara, a nagy szarvasbogár, a különleges szépségű havasi cincér,

valamint a ritka nyolcpettyes virágbogár jelzi. Megyei szinten ismét állandósult 2014. elejétől a barnamedvék jelenléte. Az erdők természetközeli állapotát jelzi a gazdag madárvilág, amelynek különleges képviselői a darázsölyv, a császármadár és a fehérhátú fakopáncs. A vidék érdekességei közé tartozik a fekete gólya is.

Éghajlata mérsékelt övi hegyvidéki. Mikroklímája eléggé hűvös, az évi középhőmérséklet 8.5-9°C. A napfényes órák száma évi 1950-nál kevesebb, az évi csapadékmennyiség általában 650 mm körül mozog; területi és időbeli eloszlása is egyenetlen: késő őszi, téli és kora tavaszi időszakban 250-300 mm csapadék esik, míg ezen kívül eső időszakban 350-400 mm is.

Veszélyeztető tényezők egyrészt a Karancs hegyvidékről lezúduló eső és olvadt hó, ami gondot okozhat a Községet átszelő Dobroda, Nagy-völgyi-patak, Cinege-patak áradásában. Másrészt a történelem folyamán az ember állandó jelenlétét az erdőirtások hatására kialakult egyre nagyobb kiterjedésű gyepterületek mutatják, ezáltal megnövekedtek az üvegházhatású gázok mennyisége.

Egyházasgerge a Salgótarjáni járáshoz tartozva a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján kedvezményezett járásnak minősül. Valamint a Község a 61/2012. (XII.11.) BM rendelet a katasztrófavédelmi besorolás, a katasztrófák elleni védekezés alapján II. besorolás alá tartozik.

Egyházasgerge lakossága évtizedekre visszamenőleg csökkenő tendenciát mutat. A munkanélküliek munkavállalási korú népességhez viszonyított aránya 21,6%, az országos viszonyokat tekintve 4,96%.

A projekt célja, hogy a klímaalkalmazkodáshoz és a megelőzéshez szükséges feltételeket, stratégiákat, széleskörű szemlélet- és magatartásformákat kialakítsa, megtervezze, megvalósítsa helyi szinten, valamint a mindennapi életbe átültetve támogassa ezeket a tevékenységeket.

Közvetlen célunk a projekt megvalósítása során, hogy Egyházasgerge Községnek kialakítsuk a helyi klímastratégiát, illetve a program keretében a helyi lakókat is bevonva egy olyan tudásmegosztást kívánunk létrehozni, ami speciálisan a térségre vonatkozó klímaváltozáshoz való alkalmazkodást segíti elő. Célunk, hogy minél több állampolgárt elérve tájékoztassuk őket a jelen helyzetről, a fennálló problémáról és a szükséges teendőkről. A tervezett elemeket több korosztályra specializálva fektetünk hangsúlyt a szemléletformáló hatásos alternatívák és módszerek ismertetésére. A projekt eredményeként maximalizálni kívánjuk a lehetőségeket az aktív, passzív és interaktív résztvevők számát tekintve.

Célcsoportok:

    • iskolások
    • felnőttek
    • háziasszonyok
    • helyi intézmények és munkavállalóik